Passive brannsikringstiltak


Med passive brannsikringstiltak inngår det integrerte brannsikring i bygningskonstruksjoner og bygningsdeler. Passive brannsikringstiltak vil også være utenpåliggende tiltak som legges på for å beskytte konstruksjoner, for tilfredsstille krav til brannbeskyttelse/brannmotstandstid.

Vi bistår med fastsettelse av krav til brannmotstand, konstruksjons- og materialkrav, planløsninger, konstruksjonsløsninger m.m.

Vi bistår også for prosjekteringer og utredninger av branntekniske løsninger for brannsikring av konstruksjoner av aluminium, stålverk, treverk og betong, som ikke innehar foreskrevet krav til brannmotstand.