Aktive brannsikringstiltak

Med aktive brannsikringstiltak inngår det branntekniske anlegg som ledesystem/nødlys, brannalarm, sprinkler og brannventilasjon.

Vi bistår med utredninger/designløsninger, prosjekteringer og oppfølging i byggefasen av aktive brannsikringstiltak.

Vi bistår også med tilstandsvurderinger av eksisterende aktive brannsikringstiltak.