Våre tjenester

Brannteknisk prosjektering

Vi tilbyr brannteknisk prosjektering etter gjeldene regelverk og standarder.

Kontroll

Vi utfører uavhengig kontroll av prosjekterende, 3. parts kontroller, samt kontroller av utførelse.

Risikoanalyse

Vi utfører risikoanalyser etter gjeldene standarder, spesielt tilpasset behovet til våre kunder.

Simulering

Evakuering og brannmodellering kan gjennomføres i modeller med ulik grad av nøyaktighet kompleksitet. Alt fra håndberegninger til CFD modellering.

Aktive brannsikringstiltak

Slokkeanlegg, brannalarmanlegg, ledesystem og røykkontroll

Passive brannsikringstiltak

Integrert brannsikring i bygningskonstruksjoner og bygningsdeler .

FDV Brannsikkerhet

Vi kan utforme brannverndokumentasjon, branntegninger, rømningsplaner og orienteringsplaner.

Analyser

Analyser etter kundens behov. Eksempelvis tilstandsanalyser, spredningsanalyser og konsekvensanalyser.

Kurs og opplæring

Brannvernkurs og andre skreddersydde kurs på forespørsel.