Kurs og opplæring

Ved regelverkstyrte bestemmeler (lover og forskrifter) stiller myndigheter krav at virksomheter, avhengig av type aktivitet og størrelse, at det skal gjennomføres nødvendig opplæring og øvelser slik at virksomhet har beredskap for møte ulykker og uønskede hendelser.
Det er en innrømmelse at opplæring og øvelser er nødvendig for at ledere og ansatte, i samarbeid, skal klare å mestre de utfordringer som en ulykkeshendelse kan medføre.

En ulykke skjer ikke – den er forårsaket. Og det er årsak man ønsker å ha fokus mot, og dertil innrette seg mot, når det skal fastsettes hva man skal ha opplæring og øvelse mot.

ROBS tilbyr brannvernkurser – dette som konvensjonelle samlingskurs med kursdeltakere fra ulike virksomheter – til rene bedriftsinterne kurs spesifikt tilrettelag for den auktuelle bedriften.

Av kurs som vi tilbyr, nevnes her;
  –  Brannvernlederkurs 1-dag (Les mer)
  –  Bedriftstilpasset brannvernkurs (Les mer)
  –  Brannkurs for byggeier (Les mer)

Har du spørsmål til eller ønsker tilbud på gjennomføring av bedriftsinternt kurs eller deltakelse på kurs hos oss, så ta gjerne kontakt med oss.

Se vår kursplan her.