Rogaland brann og sikkerhet

ROBS er et rådgivende ingeniørfirma, som ble etablert i 1994 med kontor i Haugesund. Ved sin etablering var ROBS et av de første rådgivende foretak i Norge, som hadde brannteknisk rådgiver med utdanningsnivå fra offentlig ingeniørhøgskole, med utdanning både som branningeniør og som bygningsingeniør. RBS var i starten et av få rådgivende ingeniørfirma som kunne tilby branntekniske rådgivningstjenester med kvalifiserte brannrådgivere.

ROBS er fremdeles ett av få rådgivende ingeniørfirma i Norge, som har branntekniske rådgivere som er både branningeniør og bygningsingeniør. Dette er en fordelsaktig utdanningskombinasjon for branntekniske rådgivere i oppdrag, enten jobben gjøres ute i feltet eller i prosjektgrupper med arkitekter og øvrige fagrådgivere.

ROBS har 4 ansatte brannrådgiver, våre brannrådgivere holder høy brannteknisk fagkompetanse og vi er blant de fremste innen brannfaglig og brannteknisk rådgivning i Norge.

Våre brannrådgivere har utdanningsgrader Ph.D/dr.ing., master, cand.mag. og bachelor innen Brannteknikk/Brannsikkerhet. En av våre ansatte gjennomfører nå mastergradutdanning innen Brannsikkerhet ved Høgskolen på Vestlandet ved Camp Haugesund.

Allerede ved etablering av foretaket i 1994 ble det besluttet at ROBS ikke skulle involveres i eller ha noen form for eierskap i selskaper som har produksjon/leveranse/salg av utstyr, eller utfører entreprenørtjenester innenfor brannsikring.
Og dette gjelder fremdeles.

Vår nøytrale rolle som leverandør av rådgivende ingeniørtjenester er et viktig valg for ROBS. Våre oppdragsgiver skal vite at vi som brannrådgiver gir de beste løsninger og rådgivning, uavhengig av produkter.